Đang tải...

2014 BMW M4 Libery Walk - simpson family [Livery] 1.0

488ecf 1 min
488ecf 2 min
488ecf 3 min

184

Thanks for download my first vehicle livery, hope you like it :D
Support me on Paypal: Click me
The original car mod: Click me
------------------------------------------------------------------
How to install:

1.Download the car model in the link:
Click me

2.Open your OpenIV

3.Go to the car mod file (m4lb>update>x64>dlcpacks>m4lb>dlc.rpf>x64>vehicles.rpf)

4.replace [m4lb.ytd]

5.Done
------------------------------------------------------------------
By: AKOUTW
Discord: AKOU#6666
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 29 Tháng bảy, 2021
Cập nhật lần cuối: 30 Tháng bảy, 2021
Last Downloaded: 4 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

184 tải về , 20 MB
29 Tháng bảy, 2021

0 Bình luận