Đang tải...

[2015Porsche 918 Spyder] Pink Pig Livery [4K] 1.0

61522b 6
61522b 1
61522b 2
61522b 3
61522b 4
61522b 5

458

[2015Porsche 918 Spyder] Pink Pig Livery [4K]
------------------------------------------------------------
The awesome 918 is made by [YCA] Se7enMoon and can be downloaded here:
https://www.gta5-mods.com/vehicles/2015-porsche-918-spyder-weissach-kit-add-on-555271eb-bb54-4264-afbe-9182bfaebead
------------------------------------------------------------
制作:闰土
截图:闰土、Supreme
Make:闰土
Screenshot:闰土、Supreme
------------------------------------------------------------
【安装方法】:
1、下载mod和涂装;
2、打开这个路径,打开“918.ytd”导入“918_sign_4.png”,保存。
路径:update/x64/dlcpack/918/dlc.rpf/x64/vehicle.rpf
[Installation]:
1.Download mod and livery.
2.Open this path, open"918.ytd", drop "918_sign_4.png" into "918.ytd", save it.
Path:update/x64/dlcpack/918/dlc.rpf/x64/vehicle.rpf
------------------------------------------------------------
这是一款为保时捷918打造的粉猪涂装,是我的第一个涂装作品,部分细节可能处理得不是很好,不喜勿喷,祝游戏愉快!
This is a pink pig livery for the Porsche 918 Spyder. It's my first painting. Some details may not be handled very well. Don't abuse if you don't like it. Hope you enjoy!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 11 Tháng sáu, 2021
Cập nhật lần cuối: 11 Tháng sáu, 2021
Last Downloaded: 3 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

458 tải về , 20 MB
11 Tháng sáu, 2021

9 Bình luận