Đang tải...

2017 Bugatti Chiron | Russian license plates paintjob

8d17d6 3
8d17d6 4
7a0217 1
7a0217 2
7a0217 5
7a0217 6

710

[ENG]
Link to car: https://www.gta5-mods.com/vehicles/bugatti-chiron-2017-add-on-auto-spoiler-ao-maps

1)Install: GTA V / mods / update / x64 /dlcpacks / chiron / dlc / x64 / vehicles.rpf

2)Replace chiron.ytd with a file from the archive

Author livery: Andrew Lilfrox
Car model author: liamtran

[RUS]
Скачать модель по ссылке: https://www.gta5-mods.com/vehicles/bugatti-chiron-2017-add-on-auto-spoiler-ao-maps

1)Путь установки: GTA V / mods / update / x64 /dlcpacks / chiron / dlc / x64 / vehicles.rpf

2)Заменить файл chiron.ytd на тот что в архиве

Автор работы: Andrew Lilfrox
Автор модели: liamtran
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 12 Tháng một, 2021
Cập nhật lần cuối: 12 Tháng một, 2021
Last Downloaded: 5 ngày trước

All Versions

  (current)

710 tải về , 9 MB
12 Tháng một, 2021

3 Bình luận