Đang tải...

2018 BMW M5 F90 Paint job 1

830a5b 1
830a5b 2
830a5b 3
830a5b 4

2.121

2018 BMW M5 F90 Livery
MOD LINK : https://www.gta5-mods.com/vehicles/bmw-m5-f90-2018-add-on-hq-template
------------------------------------
Installation:
update\x64\dlcpacks\bmci\dlc.rpf\x64\vehicles.rpf\
Open bmci.ytd
Find template and replace it.
------------------------------------
enjoy :)
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 08 Tháng mười, 2020
Cập nhật lần cuối: 08 Tháng mười, 2020
Last Downloaded: 3 hours ago

All Versions

 1 (current)

2.121 tải về , 1 MB
08 Tháng mười, 2020

5 Bình luận