Đang tải...

2019 BMW M5 | Dragon Livery 1.0

E843da bmw1
E843da bmw2
E843da bmw3
E843da bmw4
E5e264 bmw5

1.088

2019 BMW M5 | Dragon Livery

DOWNLOAD VEHICLE HERE: https://www.gta5-mods.com/vehicles/2019-bmw-m5-f90-competition-add-on

Thanks for downloading my livery

INSTALLATION:
- Open "OpenIV"
- Turn "Editmode" ON
- Go to update\x64\dlcpacks\2019M5\dlc.rpf\x64\vehicles.rpf\2019M51.ytd
drag the "livery" (M5C_sign_.png into 2019M51.ytd
- Press Save
- Run GTA
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 30 Tháng bảy, 2021
Cập nhật lần cuối: 31 Tháng bảy, 2021
Last Downloaded: 7 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

1.088 tải về , 100 KB
30 Tháng bảy, 2021

0 Bình luận