Đang tải...

[2019 Dodge Challenger Redeye]Geigercars.de livery

40305d 1
40305d 2
40305d 3
40305d 4
40305d 5

705

[2019 Dodge Challenger Redeye]Geigercars.de livery

4K livery

4 uniforms

Mod comes from

2019 Dodge Challenger Redeye

Thanks to the author of the model to thank the original author "LightningJet357"

[Installation]

Use OpenIV to make these changes.

1. Add new livery

Use OpenIV Grand Theft Auto V\update\x64\dlcpacks\redeye\dlc.rpf\x64\vehicles.rpf\

Drag the "livery" folder map into redeye2.ytdComplete!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 07 Tháng mười hai, 2022
Cập nhật lần cuối: 07 Tháng mười hai, 2022
Last Downloaded: 16 hours ago

All Versions

  (current)

705 tải về , 1 MB
07 Tháng mười hai, 2022

1 Bình luận