Đang tải...

[2019 Nissan GT-R Liberty walk LB Performance]john player special livery 2.0

7be83d 1
7be83d 2
7be83d 3
7be83d 4
7be83d 5
7be83d 6

1.163

[2019 Nissan GT-R Liberty walk LB Performance]john player special livery

V2.0 Update:

Add a new livery

4K livery

Mod comes from

2019 Nissan GT-R Liberty walk LB Performance

Thanks to the author of the model to thank the original author "Art&Magic Group"

[Installation]

Use OpenIV to make these changes.

1. Add new livery

Use OpenIV Grand Theft Auto V\update\x64\dlcpacks\Nissan GTRLB2\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles\vehicles.rpf\

Drag the "livery" folder map into gtrlb2.ytdComplete!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 27 Tháng một, 2021
Cập nhật lần cuối: 13 Tháng mười hai, 2021
Last Downloaded: 10 hours ago

All Versions

 2.0 (current)

619 tải về , 3 MB
13 Tháng mười hai, 2021

6 Bình luận