Đang tải...

2021 XTM NATO Belgian Air Force Tiger meet X-Tiger FA-136 31st tiger squadron v1.2

495

The 2021 NATO XT-ROAR-DINARY NTM/XTM Tigermeet paint for FA-136 of the Belgian Air Force

install: Add the skin to:
mods\update\x64\dlcpacks\f2a\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles\vehicles.rpf\f16c.rpf

31st tiger squadron
: https://www.31tigersqn.be/
: https://www.instagram.com/31tigersquadron/

Photo credit https: //www.instagram.com/planes.in.belgium/

Att1:
: https://www.instagram.com/plen_att1/
: https://discord.gg/CxZ854Bg7b
: https://nl.gta5-mods.com/users/Att1
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 01 Tháng tư, 2022
Cập nhật lần cuối: 30 Tháng tám, 2022
Last Downloaded: 6 ngày trước

All Versions

 v1.2 (current)

226 tải về , 4 MB
30 Tháng tám, 2022

 V1.1

269 tải về , 4 MB
01 Tháng tư, 2022

3 Bình luận