Đang tải...

[4K] FBI Response Team 1.0 | BearCat Skin 1.0.0 1.0

4.820

RECOMMENDED MODELS:

Lenco Bearcat [Original] by Cosmo
http://www.lcpdfr.com/files/file/10301-lenco-bearcat-original/

Or:

Lenco BearCat SWAT Code 3 Arch, Liberty (More lights) by: PimDSLR
http://www.lcpdfr.com/files/file/12411-lenco-bearcat-swat-code-3-arch-liberty-more-lights/


Credits:
Skins made by myself
(GerPolizeiZollMods)

First Model (Lenco Bearcat [Original] 2.1)was made by:
Cosmo

Second Model (Lenco BearCat SWAT Code 3 Arch, Liberty (More lights)) was made by:
PimDSLR
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 05 Tháng tám, 2016
Cập nhật lần cuối: 05 Tháng tám, 2016
Last Downloaded: 4 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

4.820 tải về , 20 MB
05 Tháng tám, 2016

3 Bình luận