Đang tải...

Team Gensai Pack 1.0

151cb8 0
151cb8 1
151cb8 2

705

New liveries for Annis Elegy Retro and Annis RE-7B.

How to install:

Livery for RE-7B goes here ---> Grand Theft Auto V\mods\update\x64\dlcpacks\mpstunt\dlc.rpf\x64\levels\mpstunt\vehiclemods\le7b_mods.rpf\

Liveries for Elegy go here ---> Grand Theft Auto V\mods\update\x64\dlcpacks\patchday14ng\dlc.rpf\x64\levels\patchday14ng\vehiclemods\elegy_mods.rpf\

Changelog:

- Added new RE-7B livery, fixed stripe on Elegy Livery #2, added sunstrip textures

- Initial release
Show Full Description
Xem chủ đề trên GTAForums »

Tải lên lần đầu: 06 Tháng năm, 2017
Cập nhật lần cuối: 18 Tháng bảy, 2017
Last Downloaded: 6 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

439 tải về , 900 KB
18 Tháng bảy, 2017

 

266 tải về , 600 KB
06 Tháng năm, 2017

11 Bình luận