Đang tải...

Atlas Malaysia paintjob 1.0

Fa8060 atlas1
Fa8060 atlas2
Fa8060 atlas3

173

This texture is based on tube ice company [Atlas]


(UPDATE ON INSTRUCTION)

Replace Method
1. Open Open IV
2. Turn on "Edit mode"
3. Put mule.ytd into

update/x64/dlcpacks/patchday3ng/dlc.rpf/x64/levels/gta5/vehicles.rpf
(or)
update/x64/dlcpacks/mpchristmas2/dlc.rpf/x64/levels/gta5/vehicles/xmas2vehicles.rpf

follow the original path of original model

4. Close Open IV

Replaced vehicle -mule
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 03 Tháng bảy, 2022
Cập nhật lần cuối: 07 Tháng bảy, 2022
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

173 tải về , 800 KB
03 Tháng bảy, 2022

1 Bình luận