Đang tải...

Audi R8 2020 Livery Love Live! (Ruby Kurosawa) 1.0

336

Audi R8 2020 Livery Love Live! (Ruby Kurosawa)
Requirements:
- OPEN IV
- Audi R8 2020 [Add-On / FiveM] (https://id.gta5-mods.com/vehicles/audi-r8-2020-addon)

Installation:
!!Use OPEN IV!!

- Livery: update/x64/dlcpack/r820/dlc.rpf/x64/levels/gta5/vehicles/vehicles.rpf/r820.ytd
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 21 Tháng chín, 2022
Cập nhật lần cuối: 21 Tháng chín, 2022
Last Downloaded: 08 Tháng bảy, 2024

All Versions

 1.0 (current)

336 tải về , 1 MB
21 Tháng chín, 2022

2 Bình luận