Đang tải...

Batman Livery for Pagani Huayra

346

1-download the original mod
https://www.gta5-mods.com/vehicles/pagani-huayra-kimpet
2-go to update,x64,dlcpacks,newveh,dlc.rpf,x64,levels,gta5,vehicles,newvehicles.rpf
3-Enable edit mode
4-Locate huayra.ytd
5-And replace huayra2_sign_5
6-Set pixel format to a8r8g8b8 and mipmaps to 1
Show Full Description

Tải lên: 26 Tháng chín, 2015
Last Downloaded: 31 Tháng ba, 2024

All Versions

  (current)

346 tải về , 1 MB
26 Tháng chín, 2015

0 Bình luận