Đang tải...

Beautiful License Plate Thai ป้ายทะเบียนสวย Version 3 Final

555

ลิ้ง V1 https://www.gta5-mods.com/paintjobs/beautiful-license-plate-thai
ลิ้ง V2 https://www.gta5-mods.com/paintjobs/beautiful-license-plate-thaiv2

ป้ายทะเบียนนี้ทำเวอร์ชั่น 3 ด้วยนะครับ

เปิด OpenIV:Grand Theft Auto V\x64e.rpf\levels\gta5\vehicles.rpf

Link V1 https://www.gta5-mods.com/paintjobs/beautiful-license-plate-thai
Link V2 https://www.gta5-mods.com/paintjobs/beautiful-license-plate-thaiv2

This license plate is version 3.

OpenIV:Grand Theft Auto V\x64e.rpf\levels\gta5\vehicles.rpf
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 04 Tháng bảy, 2017
Cập nhật lần cuối: 04 Tháng bảy, 2017
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

 Final (current)

555 tải về , 3 MB
04 Tháng bảy, 2017

0 Bình luận