Đang tải...

Blista Honda badges

4ddd9e gta5 2015 05 24 15 44 37
4ddd9e gta5 2015 05 24 15 44 32

1.968

changed the badges in to honda type r badges

install:

u need open iv.

update\x64\dlcpacks\patchday1ng\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles.rpf\
change blista.ytd for the modded one
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 24 Tháng năm, 2015
Cập nhật lần cuối: 24 Tháng năm, 2015
Last Downloaded: 10 Tháng năm, 2024

All Versions

  (current)

1.968 tải về , 100 KB
24 Tháng năm, 2015

8 Bình luận