Đang tải...

Taiwan National Highway Police BMW 530D - 臺灣國道警察

B65bdd grand theft auto v 02.10.2017   06.54.16.05
B65bdd grand theft auto v 02.10.2017   06.54.21.06
B65bdd grand theft auto v 02.10.2017   06.54.27.07
B65bdd grand theft auto v 02.10.2017   06.54.32.08

2.707

http://www.lcpdfr.com/files/file/13559-new-zealand-police-bmw-530d-f10-trial-vehicle/ 原始模型
個人所安裝路徑:
gta5\MODS\update\x64\dlcpacks\patchday13ng\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles.rpf\
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 09 Tháng hai, 2017
Cập nhật lần cuối: 09 Tháng hai, 2017
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

  (current)

2.707 tải về , 7 MB
09 Tháng hai, 2017

13 Bình luận