Đang tải...

BNR34 Paul Walker Realistic Vinyl 1.3

5.136

Hey! My pc resolution is low, NOT VINYL.
Created by : DeathStroke

Nissan Skyline GTR R34 Fast and Furious 2 Realistic Vinyl

How to install :

update\x64\dlcpacks\skyline\dlc.rpf\x64\vehicles.rpf\skyline.ytd
replace "r34_sign_1"

For : www.gta5-mods.com/vehicles/nissan-skyline-gt-r-bnr34-yca-y97y

v1.1 : Texture improvements.

v1.2 : Color corrected.

v1.3 : Color corrected and texture improvements.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 23 Tháng mười, 2015
Cập nhật lần cuối: 01 Tháng mười một, 2015
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 1.3 (current)

5.136 tải về , 400 KB
23 Tháng mười, 2015

16 Bình luận