Đang tải...

Bravado Rumpo Livery 1.0

62de3d 65
62de3d 66
62de3d 67
62de3d 68
62de3d 69
62de3d 70

39

There is an ice cream shop on the beach

we love ice cream

I was hesitant because it was a common coating

Orjinal Car https://www.gta5-mods.com/vehicles/bravado-rumpo-replace

Open OpenIV

Go to the mods/update/x64/dlcpacks/sprumpo

Open the dlc.rpf in it

Find the vehicle .ytd file
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 15 Tháng tư, 2021
Cập nhật lần cuối: 16 Tháng tư, 2021
Last Downloaded: 06 Tháng mười một, 2022

All Versions

 1.0 (current)

39 tải về , 6 MB
15 Tháng tư, 2021

4 Bình luận