Đang tải...

British South Western Ambulance Service Mercedes Sprinter 2.0

D85b11 20180712191443 1
D85b11 20180712191507 1
D85b11 20180712191535 1
D85b11 20180712191608 1

1.668

2015 South Western Ambulance Service Mercedes Sprinter

Recommended by: _britgamer_
Download The Original Model!: https://www.gta5-mods.com/vehicles/2015-london-ambulance-els
-- Credits --
Model: Humster3D
Model Purchased: Dave Symons & LC
Model Textures: ObsidianGames
Model Fixes: Kieran Chandler & ObsidianGames
Conversion: ObsidianGames
Rear Body: ObsidianGames & Kieran Chandler
Rear Interior: ObsidianGames
Dashboard: Himmel
Stretcher: Rockstar Games
Stretcher Edits: ObsidianGames
Top Of Cab: ObsidianGames
Whelen M7 Series Lightheads: ObsidianGames
Whelen ION Super-LED Lightheads: ObsidianGames
Whelen LIN3 Super-LED: ObsidianGames
Whelen Perimeter Enhancement Lights: ObsidianGames
Federal Signal FireRay Scene Lights: ObsidianGames
Rear Lights: ObsidianGames
Rear Reversing Camera: ObsidianGames
Roof Equipment: ObsidianGames
MDT / Interior Equipment: ObsidianGames
Misc extras: ObsidianGames
Handling Line: Chris Viper
Skin: Wizz
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 15 Tháng tư, 2018
Cập nhật lần cuối: 16 Tháng tư, 2018
Last Downloaded: 3 ngày trước

All Versions

 2.0 (current)

1.650 tải về , 4 MB
16 Tháng tư, 2018

13 Bình luận