Đang tải...

Generic British Volvo V70 Ambulance

E5cc5a 20180712183333 1
E5cc5a 20180712183527 1
E5cc5a 20180712183559 1
E5cc5a 20180712183543 1

819

British Volvo V70 Ambulance - By Wizz

Original Model: https://www.gta5-mods.com/vehicles/met-police-volvo-v70-pack-els
-- Credits --
Model: Humster3D
Model Purchased: ObsidianGames, SwedishModding, UrbanBacon
Model Fixes: ObsidianGames
Model Lowering: ObsidianGames
Model Textures: ObsidianGames
Volvo Emergency Services Spec Alloy Wheels: ObsidianGames
Number Plates: ObsidianGames
Woodway Whelen Liberty: ObsidianGames
Woodway Whelen Liberty Textures: ObsidianGames
Premier Hazard Sovereign: ObsidianGames
Premier Hazard Sovereign Textures: ObsidianGames
Premier Hazard LL273 Series Module: ObsidianGames
Premier Hazard LL273 Series Module Textures: ObsidianGames
Aerials: ObsidianGames
Black Tetra Dome: ObsidianGames
White Tetra Dome: Kieran Chandler
Rear Observer's Mirror: ObsidianGames
MacNeillie Lightbar Mount: ObsidianGames
Boot Divider: ObsidianGames
Medic Bag: Rockstar Games
Cones: Rockstar Games
Brush: Rockstar Games
Skin: Wizz
Window Textures: Greg Bull
Handling Line: Chris Viper
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 14 Tháng tư, 2018
Cập nhật lần cuối: 14 Tháng tư, 2018
Last Downloaded: 7 ngày trước

All Versions

  (current)

819 tải về , 3 MB
14 Tháng tư, 2018

9 Bình luận