Đang tải...

Bugatti Chiron Korea 119 [Paintjob] 1.0

Dad017 unknown1
Dad017 3
Dad017 4
Dad017 2

427

Original Model : https://www.gta5-mods.com/vehicles/bugatti-chiron-hot-pursuit-police-add-on-replace-template
If you use this car on FiveM, Plz comment on this Post.

적용법은 ReadMe 파일을 참고해 주세요.
2차 배포, 판매 금지

| 스킨 제작자 정보
Discord : GomG#5620
Email : support@gomg.co.kr
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 06 Tháng ba, 2020
Cập nhật lần cuối: 13 Tháng ba, 2020
Last Downloaded: 13 Tháng mười một, 2022

All Versions

 1.1

427 tải về , 1 MB
13 Tháng ba, 2020

2 Bình luận