Đang tải...

Caterpillar Bulldozer Texture Mod *FINAL* 1.00

774dd7 gta5 2015 06 07 18 46 19 53
774dd7 gta5 2015 06 07 18 46 23 15
774dd7 gta5 2015 06 07 18 46 12 58

2.038

Caterpillar Bulldozer texture simple & clean!

Replace the dozer.ytd Grand Theft Auto V\x64e.rpf\levels\gta5\vehicles.rpf\
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 06 Tháng sáu, 2015
Cập nhật lần cuối: 08 Tháng sáu, 2015
Last Downloaded: 12 phút trước

All Versions

 1.00 (current)

2.038 tải về , 100 KB
06 Tháng sáu, 2015

8 Bình luận