Đang tải...

Coastals Division ruscus Israel - רכב הצלה אגף החופים 1.0

118

✔️Fivem✔️

Model: https://www.lcpdfr.com/downloads/gta5mods/vehiclemodels/26900-non-els-2018-john-deer-gator-fivem-ready-all-bluerb/

liveries included:
*Extinguishing vehicle
*red sirens

install - התקנה
/mods/update/x64/dlcpacks/[last patchday]/dlc.rpf/x64/levels/gta5/vehicles.rpf

My Discord: Predator7826#1291
by: Predator7826
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 01 Tháng chín, 2020
Cập nhật lần cuối: 07 Tháng chín, 2020
Last Downloaded: 27 Tháng mười một, 2021

All Versions

 1.0 (current)

118 tải về , 8 MB
01 Tháng chín, 2020

1 Bình luận