Đang tải...

Cruiser Badging 1.0

16441c cruiser1
16441c cruiser2
Ca2845 police badges
Ca2845 police badges n

34

"Cruiser" badging for the Vapid Cruiser/Vapid Stanier S or the Taxi or any Police Stanier

Installation:

Firstly, you need OpenIV (https://openiv.com/)

replace stanier2.ytd (not the hi.ytd version) with the one included in the .rar
or
edit stanier2.ytd and replace policebadges and policebadgesn with the DDS included and save it
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 02 Tháng mười hai, 2021
Cập nhật lần cuối: 03 Tháng mười hai, 2021
Last Downloaded: 24 Tháng mười một, 2022

All Versions

 1.0 (current)

34 tải về , 200 KB
02 Tháng mười hai, 2021

2 Bình luận