Đang tải...

DDE Livery for Huracan Evo Spyder 1.1

D00ba3 hevo

698

DDE livery for: https://www.gta5-mods.com/vehicles/2020-lamborghini-huracan-evo-spider-add-on-dirtmap-extras-hq

Installation:
GTAV\mods\update\x64\dlcpacks\hevo\dlc.rpf\x64\vehicles.rpf\
Open hevo.ytd
Find hevo_sign_2 and replace it.

Changelog 1.1:
Grey was deleted from the template, you can change color of the car now.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 17 Tháng mười, 2020
Cập nhật lần cuối: 07 Tháng mười một, 2020
Last Downloaded: 06 Tháng sáu, 2022

All Versions

 1.1 (current)

340 tải về , 500 KB
07 Tháng mười một, 2020

 

358 tải về , 100 KB
17 Tháng mười, 2020

3 Bình luận