Đang tải...

Digital camo livery for Pagani Huayra

184

1-download the original mod
https://www.gta5-mods.com/vehicles/pagani-huayra-kimpet
2-go to update,x64,dlcpacks,newveh,dlc.rpf,x64,levels,gta5,vehicles,newvehicles.rpf
3-Enable edit mode
4-Locate huayra.ytd
5-And replace huayra2_sign_7
6-Set pixel format to a8r8g8b8 and mipmaps to 1
Show Full Description

Tải lên: 04 Tháng mười, 2015
Last Downloaded: 17 Tháng ba, 2024

All Versions

  (current)

184 tải về , 400 KB
04 Tháng mười, 2015

9 Bình luận