Đang tải...

Dodge Charger RT 2015 LS Police Pack 1.3

F0090b sem título 3
3e31f5 sem título 2
3e31f5 sem título 1
3e31f5 sem título 4

1.287

Dodge Charger RT LS Police USA skin !
Installation:
1. Use Openiv and go to GTA V/update/x64/dlspacks/patchday3ng/dlc.rpf/x64/levels/gta5/vehicles.rpf
2.Activate edit mode
3.Replace police2.yft, police2_hi.yft, police2.ytd and police2+hi.ytd


Dodge Charger RT LS County Sheriff USA skin !
Installation:
1. Use Openiv and go to GTA V/update/x64/dlspacks/patchday3ng/dlc.rpf/x64/levels/gta5/vehicles.rpf
2.Activate edit mode
3.Replace sheriff.yft, sheriff_hi.yft, sheriff.ytd and sheriff+hi.ytd

----------------------------------------------------------------------------------------------
Credit......
*Convertion Original By "KAMELKFB" 2015 Dodge Charger RT Police available at:
https://www.gta5-mods.com/vehicles/2015-dodge-charger-rt-police !
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 11 Tháng sáu, 2016
Cập nhật lần cuối: 11 Tháng sáu, 2016
Last Downloaded: 7 ngày trước

All Versions

 1.3 (current)

1.287 tải về , 50 MB
11 Tháng sáu, 2016

4 Bình luận