Đang tải...

Dutch Event Medical Service Tigris Skin 1.0

59c259 krijg kanker
59c259 ambu 3

176

This is an dutch Event Ambulance have fun! :)Model that you need: https://nl.gta5-mods.com/vehicles/tigis-facelift-els


CREDITS:
- Model bought: Prio1Gaming
- Skin: Marked & RO Skins - Owen
- Working Collision: Dustin (TopMods ©)
- Working ELS: Dustin (TopMods ©).
- 4K Mapping: Dustin (TopMods ©).
- Lights and other things: Dustin (TopMods ©).
- ELS.XML: Kompetenzz (TopMods ©)
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 21 Tháng mười, 2018
Cập nhật lần cuối: 21 Tháng mười, 2018
Last Downloaded: 06 Tháng ba, 2024

All Versions

 1.0 (current)

176 tải về , 9 MB
21 Tháng mười, 2018

6 Bình luận