Đang tải...

Emirates Sky Cargo Livery B747-8F v1.0

A4a386 untitled
F9814a untitled
F9814a untitled2

112

How to install:
1) Extract into desktop
2) Open OpenIV
3) Locate B747-8F mod and click on dlc.rpf on OpenIV
4) 7478f\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles\mq1vehicles.rpf\
5) Open 7478f.ytd but enable edit mode before.
6)then import 748f_sign_7.dds file.

747-8F Add-On: https://www.gtainside.com/en/gta5/aircraft/100228-boeing-747-8f-add-on/
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 01 Tháng mười hai, 2019
Cập nhật lần cuối: 03 Tháng mười hai, 2019
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

 v1.0 (current)

112 tải về , 3 MB
01 Tháng mười hai, 2019

0 Bình luận