Đang tải...

Fantasy Paintjob for y97y's 2017 Nissan GT-R 1.0

757c72 1
757c72 6
757c72 7
757c72 8
757c72 4

742

I love fantasy & anime paintjobs so I'm sharing this with you

Model - y97y's GTR

Install
-------
Goto - GTA V > mods > update > x64 > dlcpacks > gtr > dlc.rpf > x64 > vehicles.rpf
Then open the ytd file and replace the sign
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 03 Tháng mười một, 2022
Cập nhật lần cuối: 03 Tháng mười một, 2022
Last Downloaded: 11 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

742 tải về , 20 MB
03 Tháng mười một, 2022

5 Bình luận