Đang tải...

Fast & Furious livery for Jester Classic 1.0

6bab26 vlcsnap 2019 05 12 15h00m48s130
6bab26 vlcsnap 2019 05 12 15h01m09s005
6bab26 vlcsnap 2019 05 12 15h01m25s275
6bab26 vlcsnap 2019 05 12 17h46m18s727
6bab26 vlcsnap 2019 05 12 17h46m59s560
6bab26 vlcsnap 2019 05 12 17h20m53s215

207

content:
Toyota Supra 2Fast 2Furious Livery
Brian O'Conner Toyota Supra Fast & Furious

Required:
OpenIV

Install:
paste "jester3_livery6.yft" and "jester3_livery10.yft" in the directory
mods\update\x64\dlcpacks\mpbattle\dlc1.rpf\x64\levels\mpbattle\vehiclemods\vehlivery_mods.rpf\
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 12 Tháng năm, 2019
Cập nhật lần cuối: 15 Tháng năm, 2019
Last Downloaded: 08 Tháng mười, 2019

All Versions

 1.0 (current)

207 tải về , 400 KB
12 Tháng năm, 2019

0 Bình luận