Đang tải...

FDLC Sandking Ambulance (FDNY) 1.0

812ad4 1
812ad4 2
812ad4 3
812ad4 6

55

FDLC Sandking Ambulance - Based on New York City Fire Department

Vehicle Link:
Liberty City Vehicle & Ped Pack by Monkeypolice188

Install:
Replace the textures in fdlcamb3.ytd and fdlcamb3+hi.ytd.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 13 Tháng năm, 2022
Cập nhật lần cuối: 13 Tháng năm, 2022
Last Downloaded: 9 hours ago

All Versions

 1.0 (current)

55 tải về , 800 KB
13 Tháng năm, 2022

4 Bình luận