Đang tải...

Ferrari 248 F1 Subliminal Logo Marlboro Paintjob 1.0

Ef679a 01
Ef679a 02
Ef679a 03

48

Ferrari 248 F1 Subliminal Logo Marlboro [Livery]
created by me!
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
Just replace the livery to the .ytd file of the car.

The livery works on this model:
https://es.gta5-mods.com/vehicles/ferrari-f248-f1-2006-michael-schumacher-addon
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
and ready you are enjoy!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 25 Tháng hai, 2022
Cập nhật lần cuối: 25 Tháng hai, 2022
Last Downloaded: 13 Tháng tư, 2024

All Versions

 1.0 (current)

48 tải về , 10 MB
25 Tháng hai, 2022

2 Bình luận