Đang tải...

FIAT Grande Punto Protezione Civile Paintjob 1.0

Fd9078 immagine1 min
Fd9078 immagine2 min
Fd9078 immagine3 min
Fd9078 immagine4 min
Fd9078 immagine5 min
Fd9078 immagine6 min
Fd9078 immagine7 min

205

ORIGINAL MODEL: https://it.gta5-mods.com/vehicles/fiat-grande-punto-polizia-di-stato-replace-els

INSTALLATION:

-Download the original model

- Rename the original model to "police"

-Replace the original model here:
-GTAV / mods / update / x64 / dlcpacks / patchday19ng / dlc.rpf / x64 / levels / gta5 /
vehicles.rpf
-GTAV / mods / x64e.rpf / levels / gta5 / vehicles.rpf

-Replace the file you find in the "skin" folder here:
-GTAV / mods / update / x64 / dlcpacks / patchday19ng / dlc.rpf / x64 / levels / gta5 /
vehicles.rpf
-GTAV / mods / x64e.rpf / levels / gta5 / vehicles.rpf

-Replace the file you find in the "ELS" folder here:
-GTAV \ ELS \ pack_default
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 29 Tháng mười một, 2020
Cập nhật lần cuối: 29 Tháng mười một, 2020
Last Downloaded: 9 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

205 tải về , 2 MB
29 Tháng mười một, 2020

1 Bình luận