Đang tải...

Ford F-150 Raptor R Honkai Impact Raiden Mei Skin 1.02020.1

73

This is a paintjob for [GOC]peng00820's 2012 Ford F150 SVT Raptor R as honkai impact 3 paintjob. This paintjob supports player to change car body's color as you like.

Orginal mod: https://www.gta5-mods.com/vehicles/2012-ford-f150-svt-raptor

To instal this mod, just add these to .ytd file to the vehicles.rpf file. This mod didn't change orginal car mod,so you can add your own paintjob in the file. And then, enjoy in game!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 14 Tháng chín, 2021
Cập nhật lần cuối: 14 Tháng chín, 2021
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

 1.02020.1 (current)

73 tải về , 400 KB
14 Tháng chín, 2021

1 Bình luận