Đang tải...

[Ford Mustang GT500 2013]John Cena GULF livery

F944b5 1
F944b5 2
F944b5 3
F944b5 4
F944b5 5
F944b5 6

146

[Ford Mustang GT500 2013]John Cena GULF livery

4K livery

Mod comes from

Ford Mustang GT NFS + GT500 2013

Thanks to the author of the model to thank the original author "YCA - ANSWER"

[Installation]

Use OpenIV to make these changes.

1. Add new livery

Use OpenIV Grand Theft Auto V\update\x64\dlcpacks\mustang\dlc.rpf\x64\vehicles.rpf\

Drag the "livery" folder map into mst.ytd

T-Shirt

WWE John Cena GULF T-Shirt

Complete!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 11 Tháng tư, 2024
Cập nhật lần cuối: 11 Tháng tư, 2024
Last Downloaded: 18 hours ago

All Versions

  (current)

146 tải về , 2 MB
11 Tháng tư, 2024

2 Bình luận