Đang tải...

Fukaru Tires Pack 1.0

736905 elegy rh8 01
736905 dinka blista ta 01
736905 karin kuruma 01
736905 karin 190z 16
736905 elegy rh8 02
736905 dinka blista ta 02
736905 karin kuruma 02

1.205

4 Fukaru styled tire textures to replace the vanilla texture.

Installation:

1. In OpenIV, navigate to x64e.rpf/levels/gta5/vehicles.rpf
2. Enable edit mode in OpenIV
3. Open vehshare.ytd
4. Replace vehicle_genric_tyrewallblack, vehicle_genric_tyrewall_normal and vehicle_genric_tyrewall_spec with the texture and its normal map of your choice

Dinka Blista T/A appeared in screenshots:
Dinka Blista Time-Attack [Add-On | Liveries] by Vanillaworks
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 09 Tháng chín, 2018
Cập nhật lần cuối: 09 Tháng chín, 2018
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

1.205 tải về , 10 MB
09 Tháng chín, 2018

5 Bình luận