Đang tải...

Garuda Indonesia Livery - A330-200 1.0

Cdccf0 1
Cdccf0 2
Cdccf0 3
Cdccf0 4
Cdccf0 5
Cdccf0 6

233

Garuda Indonesia Livery- A330-200
-----------------------------------------------

Garuda Indonesia Airlines livery for Canal Embraer GTA's A330-200 add-on

Link: https://www.gta5-mods.com/vehicles/airbus-a330-200-rr-trent-700-add-on

Featured Livery:
- Garuda Indonesia (PK-GPK)

Notes:
- Installation is in the readme.
- I'll improve it sooner
- Livery request by chochogwon

Enjoy!

Credits:
CANAL EMBRAER GTA - Model
Avsim - Providing Textures
Me (ShadeAlpha) - Editing
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 15 Tháng năm, 2021
Cập nhật lần cuối: 15 Tháng năm, 2021
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

233 tải về , 3 MB
15 Tháng năm, 2021

10 Bình luận