Đang tải...

Dinka Jester Miku Racing 2012 Edition! v2.1

3.975

BACKUP FIRST!!!!!

INSTALLATION YOU NEED OPENIV
Enable Edit Mode!

Replace "jester2.ytd' into
[update\x64\dlcpacks\mpchristmas2\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles\xmas2vehicles.rpf]

*v2.1 Fix texture
hope you like it !!!!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 22 Tháng sáu, 2015
Cập nhật lần cuối: 23 Tháng sáu, 2015
Last Downloaded: 19 hours ago

All Versions

 v2.1 (current)

3.975 tải về , 2 MB
22 Tháng sáu, 2015

20 Bình luận