Đang tải...

GoodSmile Racing Miku 2011 - Dinka Jester Edition v2.1

5.855

BACKUP FIRST!!!!!

INSTALLATION YOU NEED OPENIV
Enable Edit Mode!

Replace "jester2.ytd' into
[update\x64\dlcpacks\mpchristmas2\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles\xmas2vehicles.rpf]

*v2.1
Fix Texture
hope you like it!!!!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 09 Tháng sáu, 2015
Cập nhật lần cuối: 10 Tháng sáu, 2015
Last Downloaded: 8 hours ago

All Versions

 v2.1 (current)

5.855 tải về , 1 MB
09 Tháng sáu, 2015

25 Bình luận