Đang tải...

GoPostal and PostOP Trailers

532

A Texture mod to replace the liveries in Trailers2 with liveries of GoPostal and PostOP, as they mimic the real life UPS and FedEx. Replaces the Pisswater and Up and Atom liveries

To Replace:

Open IV 2.6
Navigate to C:\Program Files\Rockstar Games\Grand Theft Auto V\x64e.rpf\levels\gta5\vehicles.rpf\
Select edit mode
Replace trailers2.ytd and trailers2+hi.ytd
Close program and enjoy
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 20 Tháng sáu, 2015
Cập nhật lần cuối: 20 Tháng sáu, 2015
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

  (current)

532 tải về , 400 KB
20 Tháng sáu, 2015

3 Bình luận