Đang tải...

Grafitti Joker Livery for FeiJI's 2018 Lamborghini Aventador S Roadster 1.0

457

This is a Grafitti Joker Livery for FeiJI's 2018 Lamborghini Aventador S Roadster.
High quality carbon fibre texture.
Simply replace aventadors_sign_3 in the ytd file

Link to car: https://www.gta5-mods.com/vehicles/2018-lamborghini-aventador-s-roadster-add-on
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 23 Tháng mười, 2018
Cập nhật lần cuối: 23 Tháng mười, 2018
Last Downloaded: 03 Tháng một, 2022

All Versions

 1.0 (current)

457 tải về , 1 MB
23 Tháng mười, 2018

2 Bình luận