Đang tải...

Hearts Camo for After Hours Vehicles

76

Installation:

Extract the "vehmod_camo8.yft" file from the "After Hours Camo" folder and add it to "C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Grand Theft Auto V\update\x64\dlcpacks\patchday19ng\dlc.rpf\x64\levels\patchday19ng\vehiclemods\vehcamo_mods.rpf\"
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 14 Tháng tư, 2019
Cập nhật lần cuối: 14 Tháng tư, 2019
Last Downloaded: 24 Tháng mười hai, 2022

All Versions

  (current)

76 tải về , 4 MB
14 Tháng tư, 2019

2 Bình luận