Đang tải...

Heineken, Coca Cola & Jack Daniels trailers for trucks

9.204

Make back ups first
replace both files in x64e.rpf/levels/gta5/vehicles

You may request other vehicles in the comment section

Show Full Description

Tải lên lần đầu: 26 Tháng năm, 2015
Cập nhật lần cuối: 26 Tháng năm, 2015
Last Downloaded: 1 hours ago

All Versions

  (current)

9.204 tải về , 200 KB
26 Tháng năm, 2015

26 Bình luận