Đang tải...

Honda CRF 450 livery (Sanchez)

988

♦This mod introduces the color livery of honda crf 450.
Inspired to Nagl's bike.

--INSTALLATION--
♦You need OpenIV:
DOWNLOAD: http://openiv.com/
♦Run OpenIV with administrator
♦Go to: update\x64\dlcpacks\patchday3ng\dlc.rpf\x64\levels\gta5\vehicles.rpf
♦File>Edit mode
♦Replace "sanchez.ytd" and "sanchez+hi.ytd" with mine.
♦Enjoy it!

I will do soon a package with all my liveries for sanchez (Ktm, Honda, Yamaha, Kawasaki and Suzuki)
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 26 Tháng năm, 2015
Cập nhật lần cuối: 27 Tháng năm, 2015
Last Downloaded: 08 Tháng tám, 2019

All Versions

  (current)

988 tải về , 2 MB
26 Tháng năm, 2015

5 Bình luận