Đang tải...

Hyundai LF Sonata Retexture 1.0

2.559

Original File Link : https://ko.gta5-mods.com/vehicles/hyundai-sonata-2015

Install : x64e.rpf>levels>gta5>vehicles.rpf

1.0
Remove White plastic (비닐), add Black Interior, Beige Interior, Brown Interior, Burgundy Interior
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 20 Tháng tám, 2016
Cập nhật lần cuối: 20 Tháng tám, 2016
Last Downloaded: 04 Tháng tư, 2024

All Versions

 1.0 (current)

2.559 tải về , 90 MB
20 Tháng tám, 2016

24 Bình luận