Đang tải...

[Hyundai Veloster N 2018] livery 1.0

6e6d24 1
6e6d24 2
6e6d24 3
6e6d24 4
6e6d24 5
6e6d24 6

151

[Hyundai Veloster N 2018] livery


4K livery
4 colorsModel comes from
https://zh.gta5-mods.com/vehicles/hyundai-veloster-n-18-add-on-template
I'm sorry that my English is not very good
Thanks to the author of the model to thank the original author "Soongae "
I'm sorry that my English is not very good


Model comes from
https://zh.gta5-mods.com/vehicles/hyundai-veloster-n-18-add-on-template
[Installation]

Use OpenIV to make these changes.

1. Add new livery

Use OpenIV update\x64\dlcpacks\veln\dlc.rpf\x64\vehicles.rpf\veln.ytd
Drag the "livery" folder map into veln.ytd


.....Complete!

Show Full Description

Tải lên lần đầu: 11 Tháng tư, 2018
Cập nhật lần cuối: 11 Tháng tư, 2018
Last Downloaded: 8 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

151 tải về , 70 KB
11 Tháng tư, 2018

2 Bình luận