Đang tải...

INDIAN FLAG RC Monster CAR 2020 1

189

Click here and watch videos of GTA 5 mods
Click Here GTA5 Mods Gaming

Install it first
Requirements:
RC Car Pack [Add-On | Pack | Tuning]

INSTALLATION YOU NEED OPENIV
Enable Edit Mode!

Mods User Follow This
Replace " rcmonster.ytd, rcmonster+hi.ytd' into
[mods\update\x64\dlcpacks\rc_car_pack\dlc.rpf\x64\vehicles.rpf\]

OpenIV > Grand Theft Auto V> mods> update> x64> dlcpacks> rc_car_pack> dlc.rpf> x64>vehicles.rpf

Spawn Names:
1. rcmonster

you can change any color u want :D enjoy :3 !!

Thanks
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 28 Tháng tám, 2020
Cập nhật lần cuối: 28 Tháng tám, 2020
Last Downloaded: 1 ngày trước

All Versions

 1 (current)

189 tải về , 900 KB
28 Tháng tám, 2020

0 Bình luận