Đang tải...

Indonesia License Plate

Ce3870 hitam kuning
Ce3870 merah putih
Ce3870 putih biru
Ce3870 putih hitam
Ce3870 putih merah

609

Make a backup before installing!!

HOW TO INSTALL :
1. Go to :
mods\update\update.rpf\x64\data
replace carcols.ymt.
2. Go to :
mods\x64e.rpf\levels\gta5\vehicles.rpf
replace vehshare.ytd.
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 12 Tháng hai, 2017
Cập nhật lần cuối: 12 Tháng hai, 2017
Last Downloaded: 23 hours ago

All Versions

  (current)

609 tải về , 3 MB
12 Tháng hai, 2017

3 Bình luận