Đang tải...

INDROL trailer 1.0

Feaadd wezto
6ece61 xd(1)
6ece61 xd3)
6ece61 xda

23

Przyczepa INDROL
Trailer INDROL

ENG


Install:
1.Copy the file "trailers2_sign_1"
2.Open "OpenIV"
3.Turn on EDIT MODE
4.Go to mods/x64e/levels/gta5/vehicles
5.Open "trailers2.ytd"
6.Paste "trailers2_sign_1" to opened "trailers2.ytd"
7.Save changes
8.Open "trailers2+hi.ytd"
9.Paste "trailers2_sign_1" to opened "trailers2+hi.ytd"
10.Finished!

PL


Instalacja
1.Skopiuj pobrany plik "trailers2_sign_1"
2.Otwórz "OpenIV"
3.Włącz EDIT MODE
4.Idź do mods/x64e/levels/gta5/vehicles
5.Otwórz "trailers2.ytd"
6.Przenieś "trailers2_sign_1" do otwartego "trailers2.ytd"
7.Zapisz zmiany
8.Otwórz "trailers2+hi.ytd"
9.Wklej "trailers2_sign_1" to opened "trailers2+hi.ytd"
10.Gotowe!
Show Full Description

Tải lên lần đầu: 26 Tháng bảy, 2021
Cập nhật lần cuối: 26 Tháng bảy, 2021
Last Downloaded: 2 ngày trước

All Versions

 1.0 (current)

23 tải về , 20 KB
26 Tháng bảy, 2021

0 Bình luận